Christology and Discipleship in the Gospel of Mark
Tác giả: Suzanne Watts Henderson
Ký hiệu tác giả: HE-S
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005125
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích