Học hỏi Tin mừng theo thánh Maccô
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006346
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006348
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006349
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006350
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích