Il vangelo di Marco
Tác giả: Vincenzo Paglia
Ký hiệu tác giả: PA-V
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003792
Nhà xuất bản: Leonardo International
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 19
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích