Truyền giáo học
Phụ đề: Tài liệu đọc thêm I
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013523
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
1. ĐÔI NÉT LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 7
Lm. Giuse Đỗ Quang Chính  
2. NIÊN BIỂU LỊCH SỬ GIÁO HỘI (Từ thế kỷ I-XXI) 13
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn  
3. LƯỢC SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM (1533-2003) 32
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn  
I. Thời kỳ khai sinh (1533-1659) 35
II. Thời kỳ hình thành (1659-1802) 38
III. Thời kỳ thử thách (1802-1885) 40
IV. Thời kỳ phát triển (1885-1960) 45
V. Thời kỳ trưởng thành (1960 đến nay) 47
4. SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN CÁC GIÁO PHẬN Ở VIỆT NAM 52
5. NIÊN BIỂU CÔNG GIÁO VIỆT NAM (Từ năm 1533 đến 2003)  
Cô Maria Nguyễn Thị Nhật và Ban biên soạn 56
6. HỘI THÁNH TRONG TÌNH HIỆP THÔNG 78
Thầy Louis Nguyễn Phúc Kim 78
I. Các Giáo hội Công giáo Đông Phương 79
II. Các Giáo hội Đông Phương tách biệt 85
III. Các Giáo hội Cải Cách 87
IV. Đại kết 90
V. Đối thoại liên tôn với Do Thái giáo, Ấn giáo và Hồi giáo 95
7. GIÁO HỘI VIỆT NAM TRONG TÌNH HIỆP THÔNG 102
A. Sự hợp nhất các Kitô hữu 102
B. Đối thoại liên tôn 103
C. Đối thoại với những anh em vô thần (của Lm. Felippe Gomez, SJ) 104
D. Giáo hội Việt Nam với việc thờ kính tổ tiên - HĐGMVN 106
1. Hội thánh Tin Lành Việt Nam - Mục sư Huỳnh Thiên Bửu 110
2. Giáo hội Phật giáo - Thượng tọa Nguyên Tạng 110
3. Phật giáo Hòa Hảo - Minh Đạo 117
4. Đạo Cao Đài - Giáo sĩ Hoàng Mai 117
5. Hồi giáo 120
8. GIÁO HỘI VÀ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM  
Giáo sư Antôn Đỗ Hữu Nghiêm 122
A. Đôi nét về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 123
B. Vài nét về lịch sử truyền giáo cho các dân tộc thiểu số ở VN 134
9. SỐ LIỆU THỐNG KÊ  
I. Về Giáo hội toàn cầu 151
II. Về các Giáo hội châu Á 168
III. Về hiện tình Giáo hội Việt Nam 170