Transforming Mission
Phụ đề: Paradigm Shifts in Theology of Mission
Tác giả: David J. Bosch
Ký hiệu tác giả: BO-D
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008131
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 587
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008134
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 587
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích