A Basic Introduction to Missions and Missiology
Tác giả: Glenn Rogers
Ký hiệu tác giả: RO-G
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008130
Nhà xuất bản: Missi
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008133
Nhà xuất bản: Missi
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009404
Nhà xuất bản: Missi
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích