La Missione un nuovo inizio
Tác giả: Serenelli Enzo
Ký hiệu tác giả: EN-S
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003812
Nhà xuất bản: Urbaniana University Press
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích