Mission et grâce. Au service des hommes
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009473
Nhà xuất bản: Mame/ Plon
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012833
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 311
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016406
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích