Rome et les Missions D'indochine
Phụ đề: Au XVII Siècle
Tác giả: Henri Chappoulie
Ký hiệu tác giả: CH-H
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011934
Nhà xuất bản: Bloud et Gay
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 26
Số trang: 443
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012228
Nhà xuất bản: Bloud et Gay
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 26
Số trang: 443
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích