L'Ecclésiaste
Tác giả: E. Podechard
Ký hiệu tác giả: PO-E
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012466
Nhà xuất bản: Librairie Victor Lecoffre
Năm xuất bản: 1912
Khổ sách: 25
Số trang: 499
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích