Compendium theologiae moralis
Tác giả: S. Alphonsi de Ligorio, P. Gury
Ký hiệu tác giả: LI-S
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012389
Nhà xuất bản: Ninh Phu
Năm xuất bản: 1893
Khổ sách: 25
Số trang: 358
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích