La Missionne verso il terzo Millennio
Phụ đề: Attualità, fondamenti, prospettive
Tác giả: Tomko Jozef
Ký hiệu tác giả: JO-T
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003779
Nhà xuất bản: Urbaniana University Press
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 22
Số trang: 414
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích