Loan báo Tin mừng hôm nay
Phụ đề: Ý nghĩa của thừa sai
Tác giả: Pierre Diarra
Ký hiệu tác giả: DI-P
Dịch giả: Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009742
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 94
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009744
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009745
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009746
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THƯ CỦA HỒNG Y FERNANDO FILONI 7
LỜI TỰA 9
LỜI MỞ ĐẦU  11
DẪN NHẬP 13
1. THÔNG TRUYỀN TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA: MỘT NHIỆM VỤ CẤP BÁCH 23
1. Thiên Chúa là “nhà truyền giáo đầu tiên” 23
2. “Sứ mạng của Thiên Chúa” (missio Dei) là thông truyền tình yêu  23
3. ĐGH Phanxicô nói đến các “môn đệ-thừa sai” 24
4. ĐGH Phanxicô nói đến các “môn đệ-thừa sai” 25
2. THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU LÀ SỰ THÔNG TRUYỀN TÌNH YÊU 27 
1. “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8-16) 27
2. Tạo dựng và cứu chuộc, biểu hiện của một tình yêu tuôn tràn 28 
3. Đi vào “năng động truyền giáo” của Thiên Chúa 31
4. Giới thiệu Tin Mùng cứu độ cho mọi người 34
5. Làm chứng tá, tâm điểm của mọi hình thức truyền giáo 35
3. HỘI THÁNH TỰ BẢN CHẤT LÀ TRUYỀN GIÁO 39
1. Chính Hội Thánh được sai đi 39
2. Loan báo Tin Mừng là cổng hiến một cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh  40
3. Các điểm nhấn khác nhau trong lệnh sai đi truyền giáo 41
4. Tác giả Tin Mừng Gioan nói minh nhiên về việc sai đi 42
5. Loan báo Tin Mừng là giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho người khác… 43
6. Các thành viên của Hội Thánh được thôi thúc bởi đức ái 45
7. Truyền giáo đổi mới Hội Thánh 46
4. NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHỊU PHÉP RỬA LÀ NHỮNG “MÔN ĐỆ-THỪA SAI” 49
1. Cuộc chiến của loài người chống lại sự dữ, bạo lực, bất công và tội lỗi 49
2. “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9, 16) 50
3. Một giới luật yêu thương 51
5. TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA ĐI TRƯỚC NGƯỜI TRUYỀN GIÁO 55
1.“Thiên Chúa là Tình Yêu” có nghĩa Thiên Chúa là các mối quan hệ 55
2. Loan báo Tin Mừng là hoạt động cho sự hiệp nhất của loài người 58
3. Biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa 60
4.  “Hội Thánh làm cho mình trở thành lời nói; trở thành thông điệp; trở thành đối thoại.” 62
5. Loan báo Tin Mùng là yêu mến và hợp tác, giáo dục và chữa lành 63
6. “Người khác” trong các suy tư truyền giáo học 64
7. Các lý do nhân học và thần học của đối thoại 66
8. Mọi người đã rửa tội đều là những “môn đệ-thừa sai” 68
9. Một thách thức được nêu lên cho những người đã rửa tội 69
KẾT LUẬN 71
CÁC MỐC NGÀY THÁNG VÀ CÁC SỰ KIỆN TRUYỀN GIÁO QUAN TRỌNG 73
THƯTỊCH 87