Culture et apostolat
Tác giả: J. Laplace, SJ
Ký hiệu tác giả: LA-J
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012531
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích