Bread for the Journey
Phụ đề: The Mission of Transformation and the Tranformation of Mission
Tác giả: Anthony J.Gittins
Ký hiệu tác giả: GI-A
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009109
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 24
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích