Les missions
Tác giả: Le Bienheureux
Ký hiệu tác giả: BIE
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012129
Nhà xuất bản: Tournai
Năm xuất bản: 1874
Khổ sách: 17
Số trang: 490
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích