Théologie missionnaire
Phụ đề: Salut et religions de la Gentilité
Tác giả: André Seumois
Ký hiệu tác giả: SE-A
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004463
Nhà xuất bản: Bureau de Presse O.M.I.
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 22
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích