Truyền giáo học
Tác giả: Felipe Gomez, SJ
Ký hiệu tác giả: GO-F
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008397
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 23
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008398
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 23
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015567
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các Sách Kinh Thánh và các Ký hiệu viết tắt IX
Thư mục Truyền giáo học XIII
Chương 1: Truyền giáo học 29
Chương 2: Quá trình lịch sử công cuộc Truyền giáo 51
Chương 3: Thần học Truyền giáo theo Vaticano II 85
Chương 4: Những vấn đề Thần học 111
Chương 5: Thừa tác viên sứ mệnh Truyền giáo 131
Chương 6: Phương pháp Truyền giáo 143
Chương 7: Linh đạo Truyền giáo 171