L'engagement des personnes en droit Annamite
Tác giả: René Maunier
Ký hiệu tác giả: MA-R
DDC: 266 - Truyền giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012260
Nhà xuất bản: Les Éditions Domat-Montchrestien
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 25
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích