Dẫn nhập thần học
Tác giả: Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014503
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014504
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014516
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 82
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 9
PHẦN I: TỪ NGỮ "THẦN HỌC" 11
A. Hy Lạp ngoại giáo 11
B. Kitô giáo 13
1. Các giáo phụ Đông Phương 13
2. Các giáo phụ và thần học gia Tây phương 15
C. Tóm kết 17
PHẦN II: ĐỐI TƯỢNG - MỤC ĐÍCH 21
A. Đối tượng thần học 21
1. Thiên Chúa 21
2. Đức Giêsu Kitô và lịch sử cứu độ 22
3. Đối tượng chất thể và hình thể của thần học 24
B. Mục đích của thần học 26
C. Giáo trình thần học 28
1. Chuyên biệt hoá 28
Thần học thiêng liêng 29
Thần học luân lý 29
Thần học kinh viện và thần học tích cực 30
Thần học hộ giáo (théologie apologétique) 31
Thần học tín lý 32
Thần học mục vụ, truyền giáo, hiệp nhất 33
Thần học giải phóng 33
2. Các giáo trình 34
Thần học căn bản 34
Thần học tín lý 34
Kinh Thánh 35
Thần học luân lý 35
Thần học mục vụ 36
Phụng vụ Thánh 36
Các môn học khác 37
PHẦN III: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ THIẾU 39
A. Mạc khải - Đức tin - Huấn quyền 41
1. Mạc khải 42
2. Đức tin 42
3. Huấn quyền 45
B. Lý trí 47
C. Ngôn ngữ 52
1. Ngôn ngữ và thực tại 52
2. Loại suy  52
3. Loại suy đức tin 54
PHẦN IV: PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC 57
A. Thần học tích cực 59
B. Thần học căn bản 65
C. Thần học suy lý 68
PHẦN V: CHIỀU KÍCH VÀ TRỤC CHÍNH 73
A. Chiều kích quy nhân 74
B. Các trục chính 75
Thư mục 81