Tương quan triết - thần
Tác giả: Fr. Joshep Tân Nguyễn, OFM
Ký hiệu tác giả: TA-N
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008071
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008072
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008073
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008874
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tôn giáo – Triết học – Thần học
Các vấn đề triết – thần
Các Giáo phụ và triết Hy Lạp
Augustinô và sự khôn ngoan
Tôma – Bonaventura và triết kinh viện
Scotus – Ockham và tương quan triết thần
Tân kinh viện và giáo huấn giáo hội
Triết thần cấp tiến cận đại
Vatican II và các thần học mới
Vấn đề “Thượng đế”