Triết học để hiểu Thần học
Phụ đề: Từ triết học đến Thần học
Tác giả: Diogenes Allen
Ký hiệu tác giả: AL-D
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM, Vĩnh An
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002973
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 354
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003535
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 354
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003536
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 7
Dẫn nhập: Nền tảng thần học Kitô giáo: thế giới được tạo dựng 13
Chương 1: Plato: Thế giới là công trình của trí tuệ 31
Chương 2: Plato: Thế giới này không phải là ngôi nhà của ta 61
Chương 3: Truyền thống Plato: phái Khắc kỷ, Plotinus, Ngụy Dionysus 87
Chương 4: Aristotle: Những phạm trù và mầu nhiệm Thiên Chúa 129
Chương 5: Aristotle và việc thành lập thần học kinh viện 147
Chương 6: Chương Trình của Aquino cùng với hai phê bình: Karl Barth và thần học tiến 185
Chương 7: Những khởi điểm của thế giới hiện đại: học thuyết Duy thanh, học thuyết Nhân bản, cách mạng khoa học 201
Chương 8: Triết học hiện đại thời đầu: Duy lý, Duy nghiệm, Ánh sáng 225
Chương 9: Kant và giới hạn của kiến thức 265
Chương 10: Hegel và tinh thần lạc quan hồi sinh 287
Chương 11: Ý nghĩa trong triết học hiện đại: Hiện sinh, Hiện tượng, Phân tích, Chú giải 313