Contemporary Catholic. Theology - a Reader
Tác giả: Michael A. Hayes , Liam Gearon
Ký hiệu tác giả: HA-M
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003253
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Số trang: 528
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003316
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 22
Số trang: 528
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích