Thần học ngày nay
Phụ đề: Viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuân
Tác giả: Ủy Ban Thần Học Quốc Tế
Ký hiệu tác giả: UYB
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007728
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007729
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008782
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010427
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Ghi chú sơ khởi 7
Dẫn nhập 9
Chương I: Lắng Nghe Lời Chúa 15
1. Giá trị ưu việt của Lời Thiên Chúa 17
2. Đức tin, hành vi đáp lại Lời Thiên Chúa 21
3. Thần học, sự hiểu biết của đức tin 26
Chương II: Sống Trong Sự Hiệp Thông Của Giáo Hội 31
1. Nghiên cứu học hỏi Thánh Kinh như linh hồn 32
2. Trung thành với Truyền Thống Tông Đồ 36
3. Quan tâm đến cảm thức của các tín hữu 47
4. Sự gắn bó có trách nhiệm 50
5. Trong tập thể những thần học gia 58
6. Trong đối thoại với thế giới 63
Chương III: Giải Thích Về Chân Lý Của Thiên Chúa 71
1. Chân lý của Thiên Chúa và lý tính của thần học 73
2. Tính duy nhất của Thần học 87
3. Khoa học và sự khôn ngoan 100
Kết Luận 117
Chú Thích 119
Mục Lục 141