Dẫn vào Thần học
Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-T
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000252
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 409
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000253
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 409
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000865
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 409
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002758
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 409
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003012
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 409
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004969
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 409
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
Chương I: Thần học và các phương pháp của thần học 15
Chương II: Trở về nguồn: Thánh Kinh Do-thái 41
Chương III: Dẫn vào tìm hiểu Tân Ước 80
Chương IV: Giáo Hội trong lịch sử 123
Chương V: Đức tin Kitô giáo, một cái nhìn hiện đại 166
Chương VI: Khoa nhân chủng thần học Mary 197
Chương VII: Thần học luân lý: Đức tin và lối sống Kitô giáo 329
Chương VIII: Đời sống Kitô giáo: Các bí tích và phụng vụ 270
Chương IX: Linh đạo Kitô giáo 309
Chương X: Các vấn đề trong Giáo Hội ngày nay 336
Chương XI: Thần học và tôn giáo thế giới 362