Philosophy Theology
Tác giả: Diogenes Allen
Ký hiệu tác giả: AL-D
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009487
Nhà xuất bản: Westminster John Knox Press
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích