Những nền thần học Kitô giáo thế giới thứ ba
Tác giả: Bruno Chenu
Ký hiệu tác giả: CH-B
Dịch giả: Kim Ngân, Thiên Hựu
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005139
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007428
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007429
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007430
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 314
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: THẦN HỌC MỸ LA TINH 1  
I. Toàn cảnh lịch sử (1958-1986) 13
Từ La Havanne đến Medellin (1959-1968) 13
Từ Medellin đến Sucre (1969-1972) 21
Từ Sucre đến Puebla (1973-1979) 25
Từ Puebla đến Roma (1980-1986) 29
II. Một đóng góp về phương pháp 35
Dấn thân giải phóng là hành vi đầu tiên 36
Sự suy nghĩ thần học là hành vi cốt yếu 44
Hai kiểu nối kết của thần học giải phong 47
III. Sự gia nhập của người nghèo trong Giáo Hội 50
Khởi đầu một kinh nghiệm 51
Ai là người nghèo? 52
Sự lựa chọn của chính Thiên Chúa 54
Được xác nhận trong Đức Kitô 57
Vì sự trở lại của Giáo hội 59
CHƯƠNG II: NỀN THẦN HỌC MỸ DA ĐEN  
I. Những người Mỹ Da đen hiện nay đã thành đạt đến mức nào? 70
TÌnh hình kinh tế 70
Hiện thực xã hội 71
Chiến lược chính trị 73
Những năm dưới thời tổng thống Reagan 74
Hai căn tính 75
II. Sự trỗi dậy xủa một nền thần học Da đen 77
Trong một bối cảnh nhân loại 78
Ba giai đoạn phát triển 86
III. Chân dung của nền thần học da đen  
Phủ nhận 101
Sự khẳng định 104
Sự giải phóng 107
IV. "Negro Spritual" 111
Ở nơi hợp lưu của tôn giáo Phi châu và thánh ca học kiên tín 114
Sự chuyển động 120
Tương lai của nền thần học Da đen 120
CHƯƠNG III: NỀN THẦN HỌC NAM PHI DA ĐEN  
I. Chủ nghĩa Apartheid trong viễn cảnh lịch sử 126
Chủ nghĩa Apartheid là gì? 133
II. Tình hình Giáo hội 137
Năm tập thể 139
III. Chủ nghĩa dân tộc thần học hóa của những người Afrikaner 146
Sự hình thành một tôn giáo dân sự 150
Tôn giáo của chủ nghĩa Apartheid 155
IV. Nền thần học Da đen 159
Sự ra đời của một trào lưu thần học mới 164
Định nghĩa 166
Phản ứng của người da trắng 164
Tài liệu Kairos 166
CHƯƠNG IV: NỀN THẦN HỌC PHI CHÂU  
I. Lịch sử của việc chào đời (1956-1977) 180
II. Địa lý và những khuynh hướng 185
Sự phê bình Kitô giáo truyền giáo 196
Vấn đề về tính thích ứng 200
Vấn đề hội nhập văn hóa 206
Sự đòi hỏi của việc giải phóng 216
III. Những khuôn nặt của Đức Kitô Phi châu 220
Đức Kitô thủ lãnh 220
Đức Kitô tổ tiên 225
Đức Kitô khai tâm 227
Đức Kitô chữa lành 230
Thần học Da đen và thần học Phi châu 233
CHƯƠNG V: THẦN HỌC Á CHÂU  
I. Phong cách, đó là thần học 242
II. Thần học Kitô giáo của các tôn giáo 245
Một hành trình thần học 246
Thời kỳ đối thoại 255
III. Hướng đến một nền Kitô học Ấn Độ 261
IV. Nền thần học "Minjung" 272
V. Sự đau khổ của Thiên Chúa 281
Kinh nghiệm đau khổ trong Phật giáo 282
Thiên Chúa trong cơn đau khổ 284
Tình yêu như là yếu tính của Thiên Chúa 288
KẾT LUẬN: ĐỐI THOẠI ĐẠI KẾT CỦA CÁC NHÀ THẦN HỌC CỦA THẾ GIỚI THỨ BA  
Sự ra đời của một cơ cấu đối thoại 297
Sự đối chiếu giữa những người Mỹ La tinh và Mỹ Da đen 301
Sự khác biệt căn bản 308