Fundamental Theology
Tác giả: Heinrich Fries
Ký hiệu tác giả: FR-H
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003764
Nhà xuất bản: Catholic University of USA Press
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 24
Số trang: 682
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích