Tin và mạc khải
Tác giả: Heinrich Fries
Ký hiệu tác giả: FR-H
Dịch giả: Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm
DDC: 231.74 - Mặc khải
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007053
Nhà xuất bản: Verlag
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007054
Nhà xuất bản: Verlag
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010416
Nhà xuất bản: Verlag
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I 3
CHƯƠNG I: TIN 5
I. Niềm tin nhìn theo khía cạnh nhân học 5
1. Niềm tin xét như là hành vi chủ vị 6
2. Niềm tin triết học 23
3. Niềm tin vào Thiên Chúa dưới ánh sáng của niềm tin nhân học 30
II. Niềm tin theo nghĩa thần học 31
1. Đức tin trong Cựu Ước 31
2. Đức tin trong Tân Ước 39
3. Tin và lời tuyên tín 48
4. Đức tin qua giáo huấn và tín điều, sự thật và hành động 53
CHƯƠNG II: KHOA HỌC ĐỨC TIN 61
1. Tin và biết 75
2. Khoa học đức tin hay thần học.  84
3. Thần học và suy tư mang chiều kích lịch sử  
4. Thần học và tranh luận khoa học của thời đại mới. 88
5. Thần học và lý thuyết khoa học 99
6. Thần học và các thần học 104
PHẦN II 113
DẪN NHẬP 115
CHƯƠNG I: CHIỀU KÍCH MẠC KHẢI CỦA THỰC TẠI 119
1. Thực tại và mạc khải - mạc khải và thực tại 119
2. Chứng từ của niềm tin tôn giáo 121
3. Thực tại xét như là thụ tạo 124
4. Thế giới tục hóa, một cách thức hiện đại 127
5. Con người và mạc khải 132
6. Chiều kích mạc khải của lời nói và ngôn ngữ 135
7. Lương tâm 140
8. Chiều kích mạc khải của lịch sử. 147
CHƯƠNG II: MẠC KHẢI ĐẶC THÙ VÀ LỊCH SỬ 155
I. Về khả thể của mạc khải đặc thù và lịch sử. 155
1. Phản bác của tư tưởng cận đại và hiện đại 155
2. Về khả thể của mạc khải đặc thù, siêu nhiên 161
3. Nơi tỏ lộ của mạc khải siêu nhiên và đặc thù. 166
II. Mạc khải đặc thù, lịch sử dựa theo chứng từ Kinh Thánh. 172
1. Mạc khải khởi nguyên. 172
2. Mạc khải trong lịch sử Itraen 176
3. Nội dung mạc khải theo chứng từ Cựu Ước. 185
4. Mạc khải của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô 192
5. Sự hoàn tất mạc khải trong Đức Giêsu Kitô 195
6. Hoàn tất chung cuộc của mạc khải. 213
7. Cơ sở biện chính cho khẳng định của mạc khải-vấn đề tính khả tín và các tiêu chuẩn 216
của mạc khải. 216
8. Việc Đức Giêsu phục sinh từ trong kẻ chết 221