Rethinking Fundamental Theology
Tác giả: Gerald O' Collins, SJ
Ký hiệu tác giả: CO-G
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008627
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 22
Số trang: 365
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích