Dẫn vào thần học
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002269
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 75
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002397
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 19
Số trang: 75
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005860
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005862
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005863
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005942
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: THẦN HỌC LÀ GÌ?  
I. Ý niệm thần học 5
II. Đối tượng của thần học 7
III.T ính khoa học của thần học 9
IV. Phương pháp của thần học 12
V. Khoa học, triết học và thần học 14
VI. Thần học và linh mục 20
CHƯƠNG II: TÍN LÝ VÀ TÍN ĐIỀU  
I. Thần học tín lý 24
II. Tín điều 24
III. Sự khai triển của các tín điều 29
IV. Các chân lý Công giáo 31
V. Các ý kiến thần học 33
VI. Các mức độ chắc chắn trong thần học 33
VII. Kiểm trừng thần học 35
CHƯƠNG III: NGUYÊN LÝ KHÁCH QUAN CỦA THẦN HỌC: MẠC KHẢI  
I. Mạc khải 37
II. Thánh kinh 39
III. Thánh truyền 43
IV. Huấn quyền của Giáo hội 47
CHƯƠNG IV: NGUYÊN LÝ CHỦ QUAN CỦA THẦN HỌC: ĐỨC TIN  
I. Khai đoạn của đức tin 50
II. Ý niệm đức tin 51
III. Các nguyên lý của đức tin 54
CHƯƠNG V: SỰ TIẾN TRIỂN CỦA THẦN HỌC  
I. Thời giáo phụ 59
II. Thời kinh viện 61
II. Thời hiện đại 69