Thần học căn bản
Tác giả: Guy Mansini, OSB
Ký hiệu tác giả: MA-G
Dịch giả: Lm. Lê Văn Hạnh, OCist
DDC: 230.01 - Nguyên lý thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014468
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014469
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014470
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014589
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 398
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dịch giả 6
Dẫn nhập 7
PHẦN I: THIÊN CHÚA PHÁN 15
Chương 1: Mặc khải 16
Lời nói và việc làm tương quan nội tại với nhau 17
Nhiệm cục mặc khải xuyên suốt hai phần Cựu ước và Tân ước 33
Đức Kitô: Kế hoạch mặc khải 40
Đức Kitô: Đấng mặc khải 56
Kết thúc mặc khải 57
Chương 2: Truyền thống 62
Hiến chế Dei Verbum và Truyền thống 64
Những điều của Truyền thống, Tradita 66
Những tác nhân của Truyền thống 75
Chương 3: Kinh Thánh 78
Thông diễn học: Cách Giáo hội đọc Kinh Thánh 80
Quy điển Kinh Thánh 97
Sự linh hứng của Kinh Thánh 110
Tính vô ngộ của Kinh Thánh 140
Kết luận: Tóm lược theo Ratzinger 151
Chương 4: Giáo hội và Tín điều 154
Giáo hội 155
Huấn quyền 159
Tín điều 169
PHẦN II: CON NGƯỜI LẮNG NGHE 193
Chương 5: Praeambula Fidei 194
Mặc khải cần đến khả năng của thần học tự nhiên 197
Chủ nghĩa thực chứng (Positivism) 213
Khai triển thần học tự nhiên: Sự hiện hữu của Thiên Chúa 227
Quy gán loại suy về Thiên Chúa 240
Ngôn ngữ xuyên văn hoá thời gian 245
Chương 6: Tính khả tín 254
Tính khả tín của khuôn mẫu hay nhiệm cục cứu độ 259
Lời Chúa 262
Sự phục sinh của Đức Giêsu 269
Tính khả tín của các sách Tin mừng chứa đựng chứng từ tông đồ 273
Tính khả tín của nền tảng Giáo hội 284
Tính khả tín của tín điều được Giáo hội công bố 288
Chương 7: Đức Tin 294
Bản chất và các đặc tính của Đức tin theo Tân ước 296
Đức tub và Đức Kitô 302
Đối tượng mô thể và chất thể của Đức tin 308
Đặc tính siêu nhiên của Đức tin 311
Tin nơi phàm nhân và tin nơi Thiên Chúa 318
Đạt được đối tượng mô thể của Đức tin bằng Đức tin 323
Vai trò các dấu chỉ về tính khả tín trong việc dẫn đến Đức tin 327
Sự Phục sinh của Đức Giêsu như là dấu chỉ, nội dung và biến cố của mặc khải 335
Từ các dấu chỉ về tính khả tín đến sự ưng thuận của Đức tin 337
Chương 8: Thần học 339
Sự cần thiết của thần học 340
Bản chất thần học Công giáo ở thế kỷ XX 341
Đánh giá về chủ nghĩa duy tân 355
Thần học như là khoa học 363
"Tân thần học" (New Theology) 369
Sự duy nhất của thần học 374
Tài liệu tham khảo 378