Tân phúc âm hóa sự nóng giận trong đời sống gia đình và xã hội
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007992
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008000
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010045
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tân Phúc Âm Hóa Sự Nóng Giận Trong Đời Sống Gia Đình Và Xã Hội 5
Chương I: Tân Phúc Âm Hóa Với Kitô Hữu Thời Đại Hôm Nay  
1. Tân Phúc Âm Hóa với Kitô hữu thời đại hôm nay 9
1.1. Tân Phúc Âm Hóa (New Evangelization) 9
1.2. Những Kitô hữu thời đại hôm nay: lý tưởng – thực tế 10
2. Việc giữ đạo hôm nay, một phương trình cần xét lại 11
3. Hướng đến một kiểu mẫu Kitô hữu mới 15
4. Những câu hỏi và những lời chất vấn cho một Kitô hữu đích thực hôm nay 16
Chương II: Sự Nóng Giận Trong Cuộc Sống  
1. Nóng giận trong đời sống con người 21
2. Phân loại những người nóng giận 22
2.1. Loại người nóng giận thứ nhất như chữ viết trên đá 22
2.2. Loại người nóng giận thứ hai như chữ viết trên đất 23
2.3. Loại người nóng giận thứ ba như chữ viết trên nước 24
3. Những động lực khiến nóng giận 24
3.1. Nóng giận nhằm thay đổi hành vi của người khác 24
3.2. Nóng giận để bênh vực quyền lợi 25
3.3. Nóng giận có thể là một công cụ để bày tỏ ý muốn 25
4. Những tác hại của nóng giận 26
4.1. Nóng giận làm phát sinh nhiều bệnh tật nơi con người 26
4.2. Nóng giận có thể đưa đến hành động giết người, nhất là đối với những người đang nắm quyền hành trong tay 27
4.3. Khi làm cho hả giận, chúng ta có thể đánh mất sự tôn trọng nơi người khác và làm cho họ xa lánh chúng ta 29
4.4. Sự nóng giận có thể làm hoang phí sức lực 32
4.5. Tự ái khiến chúng ta nóng giận làm phương hại đến bản thân nhiều khi kéo dài đến cả đời 33
4.6. Sự nóng giận thường để lại cảm giác hổ thẹn và tội lỗi 34
4.7. Nóng giận thường làm cho tâm trí không còn sáng suốt  36
4.8. Trong lúc nóng giận, người ta thường phản ứng theo cảm tính có thể dẫn đến những lời nói cũng như 31 hành động đáng tiếc 38
5. Tóm lại, khi nóng giận, chúng ta gây thiệt hại cho chính bản thân chúng ta 39
Chương III: Phản Ứng Trước Cơn Nóng Giận  
1. Phản ứng trước cơn nóng giận: cùng một sự kiện hai phản ứng khác nhau 41
2. Phản ứng trước cơn nóng giận: biểu lộ, kiềm chế và bình tĩnh 45
2.1. Biểu lộ cơn giận 45
2.1.1. Sự quyến rũ của cơn giận dữ 45
2.1.2. Dấu chỉ báo hiệu cơn nóng giận bùng nổ 46
2.1.3. Biểu lộ cơn nóng giận 47
2.1.4. Phương thế xả hơi (venting) không hiệu quả 48
2.2. Kiềm chế cơn nóng giận 51
2.2.1. Sự tức giận bị dồn nén có thể được che đậy bằng sự chê bai, chỉ trích, hờn dỗi 51
2.2.2. Sự tức giận bị dồn nén có thể xuất hiện dưới hình thức “giận cá chém thớt” 52
2.2.3. Càng tích chứa giận dữ càng làm chúng ta kiệt sức 53
2.3. Bình tĩnh trước cơn nóng giận 54
2.3.1. Bình tĩnh  54
2.3.2. Rèn luyện sự bình tĩnh 55
Trong khi nóng giận không nên làm gì hết 57
Im lặng khi vui đùa cũng như khi buồn bực 59
2.3.3. Phương pháp giữ bình tĩnh 63
Chương IV: Tiến Trình Chữa Trị Nóng Giận  
1. Quán chiếu bản chất cơn nóng giận 65
1.1. Cơn giận đã có sẵn ở trong ta 65
1.2. Do đó cơn nóng giận sẽ xuất hiện khi có cơ hội 66
2. Ôm ấp cơn nóng giận và nấu chín cơn nóng giận 67
2.1. Ôm ấp cơn nóng giận 67
2.2. Nấu chín cơn nóng giận 68
2.3. Biến rác thành hoa, biến thù hận thành thương yêu 69
Chương V: Chữa Trị Sự Nóng Giận  
1. Thức ăn ảnh hưởng trên sự nóng giận của con người 71
1.1. Cơn giận là một hiện tượng tâm sinh lý 71
1.2. Thức ăn vật chất ảnh hưởng đến sự nóng giận của con người 72
1.3. Thức ăn tinh thần cũng ảnh hưởng trên sự nóng giận của con người 74
2. Tìm ra nguyên nhân sẽ hết nóng giận 75
2.1. Những nguyên nhân làm chúng ta nóng giận 75
2.2. Tìm ra nguyên nhân sẽ hết nóng giận 75
2.3. Nhưng nhiều khi chúng ta không chịu tìm hiểu nguyên nhân 78
Chương VI: Chuyển Hóa Cơn Nóng Giận  
1. Chuyển hóa bằng một số thủ thuật 81
1.1. Giải tỏa với điệp khúc “thì đã sao” 82
1.2. Ngọn núi kỳ diệu 85
1.3. Viết ra những điều tốt của người ta nóng giận 86
1.4. Sáu tuyệt chiêu “làm nguội” cơn nóng giận 89
1.5. Mười một “chiêu” đập tan cơn nóng giận 91
1.6. Mười hai bước kiểm soát cơn nóng giận 94
2. Chuyển hóa bằng tâm linh: luyện tập lòng từ bi nhân hậu 100
2.1. Nóng giận là một cảm xúc phức tạp 100
2.2. Lòng từ bi nhân hậu 104
2.2.1. Metta thường gọi là tình thương, là lòng tư bi nhân hậu 104
2.2.2. Rèn luyện Metta (tâm từ) 107
2.2.3. Metta, lòng từ bi nhân hậu là con đường dẫn đến hạnh phúc 113
2.3. Lòng từ bi nhân hậu sẽ chuyển hóa cơn nóng giận 115
Chương VII: Muốn Chuyển Hóa Nóng Giận Bằng Lòng Từ Bi Nhân Hậu, Hãy Học Nơi Thiên Chúa Qua Đức Giêsu  
1. Đức Giêsu và sự nóng giận 119
1.1. Khía cạnh tích cực của nóng giận 119
1.2. Chúa Giêsu với sự nóng giận trong Đền Thờ 120
1.3. Đức Giêsu và sự nóng giận 124
2. Muốn chuyển hóa nóng giận bằng lòng từ bi nhân hậu, hãy học nơi Thiên Chúa qua Đức Giêsu 125
2.1. Người cha luôn muốn con được hạnh phúc nhưng không cưỡng bách 127
2.2. Người cha chạy lại và ôm hôn người con hoang đàng 129
2.3. Người cha trao ban những cái tốt nhất 129
2.4. Phải chăng việc cho người con thứ ăn mặc sang trọng trong lúc này là không thích hợp 130
3. Lòng khoan dung nhân từ của Thiên Chúa 131