Yêu cách khác
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010607
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010726
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu của nhà xuất bản 5
I. SỰ ĐỒNG TRINH  
1. Dẫn nhập .  
2. Những động lực theo Kinh Thánh của sự đồng trinh và độc thân vì Nước Trời 12
 “Có những người không kết hôn vì Nước Trời " 12
"Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa " 30
Sự đồng trinh và mầu nhiệm vượt qua 49
3. Sống sự đồng trinh và độc thân vì Nước Trời như thế nào? 63
Hôn nhân và đồng trinh: hai đặc sủng..., 63
Những phương tiện nuôi dưỡngđặc sủng độc thân và đồng trinh 78
Đức Trinh Nữ Maria.......... 97
4. Kết luận  
II. SỰ VÂNG PHỤC 109
1. Canh tân sự vâng phục “trong Thần Khí” 110
2. Sự vâng phục của Đức Kitô 118
3. Vâng phục là một ân sủng: Phép Rửa tội 128
4. Vâng phục là một “bổn phận”: ý nghĩa của đoạn thu Rm 13,1-7 135
5. Vâng phục Thiên Chúa trong đời sống Kitô giáo 148
6. Vâng phục và quyền bính 167
7. Đức Maria, người nữ vâng phục 173
8. “Lạy Thiên Chúa, này con đây” 180
III. SỰ NGHÈO KHÓ 185
1. “Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo” 192
Những người nghèo, họ hiện hữu! 192
“Các người đã không làm cho chính Ta" 197
Yêu thương, giúp đỡ, Phúc âm hóa người nghèo 206
2. “Người đã trở nên nghèo khó vì anh em” 215
Canh tân sự nghèo khó trong Thần Khí 221
Sự nghèo khó của cuộc đời Đức Giêsu 229
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó 235
3. "Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và mammon được” 253
Sự nghèo khó tinh thần phải chống lại 253
Người nghèo khổ! 255
Tôn thờ tiền bạc. cội rễ sinh ra mọi điều ác 261
Ở trần gian này, con không muốn gì ngoài Chúa 271
"Khóc lên đi, hỡi anh em là những người giàu có" 275
4. “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” 284
Sự nghèo khó tinh thần phải tìm kiếm 284
"Nghèo” và “có tâm hồn nghèo" 287
Lý tưởng Kinh Thánh về sự nghèo khó trong tâm hồn 296
Sống mối phúc của những người nghèo như thế nào 300
Nghèo khó và trở về hiệp nhất 307
"Hãy trở vào trong chính bạn!". 315