Sống đam mê giúp nên hoàn thiện
Phụ đề: Hành trình từ nhân bản đến tâm linh
Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist
Ký hiệu tác giả: AN-D
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007897
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007911
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  5
Dẫn nhập  9
I. ĐAM MÊ  21
1. Khái niệm  21
2. Một vài quan niệm về đam mê  23
II. GIÁ TRỊ CỦA ĐAM MÊ  39
1. Cuộc phiêu lưu  39
2. Cuộc chinh phục  41
3. Sống thật với chính mình  42
III. NHỮNG MÊ LẦM TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI  44
1. Danh  44
2. Lợi  47
3. Thú  50
IV. ĐAM MÊ VÀ CÁC BẬC THANG GIÁ TRỊ  55
1. Đam mê giúp hoàn thành định mệnh  55
2. Đam mê và các giá trị chung  60
3. Sự sống  64
4. Giới tính  68
5. Chân lý  71
6. Sự thiện  78
7. Vẻ đẹp  82
8. Nhân cách  86
9. Thử thách  95
10. Ý nghĩa cuộc sống  98
11. Đời sống tâm linh  102
V. CÁC CHỨNG NHÂN CỦA ĐAM MÊ  107
1. Đức Giê-su  107
2. Những gương mặt điển hình  115
3. Những người đã hoàn tất cuộc sống đam mê  143
KẾT LUẬN  158
Phần Phụ Trương: Thiên Chúa Có Đam Mê?  162