Stirrings of unity
Tác giả: Chiara Lubich
Ký hiệu tác giả: LU-B
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012607
Nhà xuất bản: New City Press
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 17
Số trang: 93
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích