Qua Môsê đến với Chúa Giêsu
Nguyên tác: Vita di Mose, Vita di Gesu, Esistenza Pasquale
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005471
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005472
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005473
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời về tác giả 5
Lời tựa 7
Dẫn nhập 11
Suy niệm thứ nhất 19
Suy niệm thứ hai 34
Suy niệm thứ ba 50
Suy niệm thứ tư 68
Suy niệm thứ năm 87
Suy niệm thứ sáu 104
Suy niệm thứ bảy 122
Suy niệm thứ tám 143