Hồng ân đức tin
Nguyên tác: Rozwazania o wierze
Tác giả: Tadeusz Dajczer
Ký hiệu tác giả: DA-T
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009867
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐỨC TIN 7
Chương I: Đức Tin, Một Sự Chia sẻ Sự Sống Của Thiên Chúa. 8
1.  Trân trọng sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa 10
2.  Dấu vết của Thiên Chúa trong thế giới 13
3.  Các nén bạc 15
Chương II: Đức Tin, Một Sự Gắn Bó Với Chúa Kitô 22
1.  Không ai có thể làm tôi hai chủ 23
2.  Ý muốn của Thiên Chúa và ý riêng của chúng ta 28
Chương III: Đức Tin, Một Sự Tín Nhiệm Vào Chúa Kitô Và Phó Thác Bản Thân Cho Ngài 32
1.  Thiên Chúa, chỗ tựa nương duy nhất 33
2.  Thái độ phó thác bản thân cho Thiên Chúa 39
3.  Phó mình cho Thiên Chúa 42
4.  Tình yêu hay ghen của Thiên Chúa 46
Chương IV: Đức Tin, Một Hiểu Biết về Sự Bất Lực Của Bản Thân Và Trông Chờ Mọi Sự Nơi Thiên Chúa 48
1.  Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó 48
2.  Quyền năng của Thiên Chúa và sự yếu đuối của con người 50
3.  Sự khó nghèo của Chúa Kitô 53
4.  Nhận biết tất cả đều là hồng ân 54
5.  Những hạt giống ngờ vực 57
6.  Khó nghèo thiêng liêng - một thái độ của trẻ thơ  62
PHẦN II: NĂNG ĐỘNG CỦA ĐỨC TIN 69
Chương V: Hoán cải, Một Chiều Kích của Đức Tin 71
1.  Tội hồng phúc 72
2.  Những hậu quả của sự dữ 73
3.  Bạn không thể biết Chúa Kitô nếu bạn không biết chính bản thân mình 74
4.  Đương đầu với những sự dữ của bản thân 76
5.  Bí tích hoán cải 79
6.  Những người hướng dẫn bạn đến với bí tích hoán cải  83
7.  Hoán cải hướng đến sự triệt để 86
Chương VI: Tính Hài Hước Và Đức Tin 91
1.  Lạc thuyết của Jansen, một mối đe dọa lớn cho đức tin 92
2.  Hài hước Kitô giáo, một cách trừ quỷ 93
3.  Tro bụi 94
4.  Vị thánh hài hước 98
Chương VII: Các Thử Thách Cho Đức Tin 100
1.  Lòng khao khát Thiên Chúa 101
2.  Đức Tin của Abraham 103
3.  Các thử thách cho Đức Tin trong cuộc sống của Mẹ Maria 105
4.  Các cơn bão tố thử thách Đức Tin 114
5.  Lo âu do thiếu Đức Tin 116
6.  Bình an nảy sinh trong Đức Tin 118
Chương VIII: Sa Mạc 123
1.  Biểu tượng sa mạc 124
2.  Ta muôn ngươi hoặc nóng hay lạnh hẳn 125
3.  Sa mạc một nơi trần trụi 128
4.  Sa mạc, một nơi để cảm nghiệm Tình Yêu của Thiên Chúa 130
Chương IX: Các Phương Tiện Trần Gian Trong Giáo Hội 133
1.  Sự khó nghèo của Chúa Giêsu 134
2.  Hiệu quả của các phương thế khiêm tốn 135
3.  Chiến thắng nhờ Đức Tin 140
4.  Tình mẹ thiêng liêng  141
5.  Chứng từ của Đức Gioan Phaolô II 145
PHẦN III: SỰ THỂ HIỆN ĐỨC TIN 149
Chương X: Bí Tích Rửa Tội 151
1.  Được dìm vào sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô 152
2.  Hội nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô 155
3.  Tư tế chung của người tín hữu 161
Chương XI: Bí Tích Thêm Sức 163
1.  Sự viên mãn của đức Tin đòi hỏi sự trần trụi 164
2.  Hoa trái của Bí tích Thêm Sức  166
3.  Ân huệ của Chúa Thánh Thần 168
4.  Yêu mến Hội Thánh 172
5.  Trách nhiệm tông đồ 176
Chương XII: Bí Tích Thánh Thể 179
1.  Lòng khao khát đối với bí tích Thánh Thể 179
2.  Bí tích Thánh Thể - tột đỉnh của Đức Tin 182
3.  Sự tự hủy của Chúa Kitô 186
Chương XIII: Chăm Chú Lắng Nghe Lời Thiên Chúa 189
1.  Gặp gỡ Lời Thiên Chúa 189
2.  Sự hiện diện của Thiên Chúa trong lời của Ngài  190
3.  Vai trò của Lời Chúa trong cầu nguyện 192
Chương XIV: Cầu Nguyện Một Sự Thể Hiện Đức Tin 196
1.  Gương mẫu của Chúa Kitô 196
2.  Ưu tiên cho việc cầu nguyện 198
3.  Các loại cầu nguyện 201
4.  Cầu nguyện của người có tâm hồn nghèo khó  206
5.  Mân Côi 208
6.  Một người cầu nguyện không ngừng 210
Chương XV: Tình Yêu - Một Sự Thể Hiện Của Đức Tin 214
1.  Tình bác ái 215
2.  Vai trò của tình cảm 217
3.  Khủng hoảng của các mối liên hệ tự nhiên 219
4.  Để cho Chúa Kitô yêu thương trong chúng ta  221
5.  Bạn không thể yêu thương con người, nếu bạn không yêu mến Thiên Chúa 224
Sự thể hiện chính mình trong Chúa Kitô 226