La parole de Dieu réalité d'aujourd'hui
Tác giả: R.P. Riquet, S.J
Ký hiệu tác giả: RI-R
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012056
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 19
Số trang: 188
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích