Sống độc thân ngày nay
Nguyên tác: Ceslibat pour notre temps
Tác giả: Yves Raguin
Ký hiệu tác giả: RA-Y
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001260
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002502
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đê  
PHẦN I: ĐOÀN SỦNG ĐỘC THÂN 9
1. Chúng tôi đã tin vào tình yêu 11
2. Đáp lại tình yêu 15
3. Những bước đi trước của Thiên Chúa 18
4. Tại sao phải độc thân 22
5. Mầu nhiệm cánh chung ngay giữa lòng cuộc sống 26
6. Để yêu thương mọi người 29
7. Vĩnh viễn 33
8. Không thật sự sống độc thân 36
9. Đoàn sủng và cơ chế 40
PHẦN HAI: KINH NGHIỆM SỐNG ĐỘC THÂN  
10. Ta sẽ kết hôn với người trong đức tin 47
11. Biết yêu là gì? 50
12. Biết sánh người với ai đây? 54
13. Vết thương lòng 57
14. Những áp chế cần thiết 61
15. Một tinh thần tự do trong một thân xác 64
16. Cô đơn và trống rỗng 68
17. Tình bạn và tình yêu 71
18. Sự thân mật kỳ diệu 74
19. Quả tim bằng thịt 77
20. Một hành trình lâu dài 81
PHẦN III: SỐNG ĐỘC THÂN NGÀY NAY  
21. Một ánh sáng cho thời đại chúng ta 87
22. Một đời sống độc thân không rào cản 90
23. Những con người tự do 93
24. Con tim được giải thoát để thời giờ được hiến dâng 97
25. Chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa 100
26. Vì nước trời 104
27. Như những người trưởng thành 107
28. Cho hôm nay và mai sau 111