Tân phúc âm hóa đam mê tiền của
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008158
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 293
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008255
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 293
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Câu chuyện vào đề 5
Chương I: Tân Phúc âm hóa lòng tham của con người  
1. Tân Phúc âm hóa (New Evangelization) 7
2. Tân Phúc âm hóa lòng tham của con người 8
Chương II: Quan niệm về giàu có trong Cựu Ước 19
1. Quan niệm về giàu có trong Cựu Ước 19
2. Sự bất trung và suy tàn  25
3. Sai lầm trong việc sử dụng tiền của 30
4. Một quan niệm “mới” về tiền của trong Cựu Ước 38
5. Một lời kết cho vấn đề tiền của trong Cựu Ước 47
Chương III: Đức Giêsu với vấn đề tiền của  
1. Lịch sử của đồng tiền trong Kinh thánh 51
2. Tiền của trong Cựu Ước 53
3. Đức Giê su với vấn đề tiền của 56
4. Đức Giê su với việc sử dụng tiền của 59
5. Một cuộc sống hạnh phúc theo Tin mừng: Không giàu cũng không nghèo tức là một cuộc sống “Hằng ngày dùng đủ” như Chúa dạy trong Kinh Lạy Cha 79
Chương IV: Phải chăng giàu có là hạnh phúc  
1. Thế nào là giàu có 83
2. Còn hạnh phúc là gì 86
3. Giàu có tinh thần 88
4. Một cuộc sống hạnh phúc 93
Chương V: Hạnh phúc và tiền bạc  
1. Mãnh lực của đồng tiền 99
2. Tác hại của tiền bạc 100
3. Chức năng của tiền bạc  109
4. Tương quan giữa hạnh phúc và tiền bạc 115
5. Năm lời khuyên cân bằng tiền bạc và hạnh phúc 122
Chương VI: Tiền bạc và đời sống con người  
1. Ảnh hưởng của tiền bạc trong đời sống con người 127
2. Sự mong manh của tiền bạc, dễ đến thì cũng dễ đi 128
3. Giới hạn của tiền bạc 134
4. Tiền bạc không phải là tất cả 160
Chương VII: Sự hình thành của lòng tham và phương thế điều trị  
1. Tổng quát về đam mê của con người 163
2. Phân loại đam mê: Tham dục và nộ dục 164
3. Sự hình thành của lòng tham 164
4. Lòng tham vô đáy 168
5. Tác hại của lòng tham 170
6. Phải biết dứt bỏ lòng tham 178
7. Phương thế giúp dứt bỏ lòng tham: giải trừ ý niệm “quyền sở hữu” 183
Chương VIII: Quyến luyến và buông bỏ  
1. Quyến luyến 193
2. Buông bỏ 204
Chương IX: Đức khó nghèo trong đời sống Kitô hữu  
1. Ba lời khuyên Phúc Âm trong đời sống Ki tô hữu 225
2. Chiều kích nhân học của đức Khó nghèo 239
3. Đức khó nghèo trong đời sống Ki tô hữu 245
Phút nhìn lại   
1. Tiết kiệm khác hà tiện – Hà tiện khác căn cơ 265
1.1. Năm điều phải tránh để sống căn cơ không trở thành hà tiện 265
1.2. Năm sai lầm nhiều người thường mắc phải khi thực hiện sống căn cơ 268
2. Vậy thế nào là tiết kiệm 270
3. Vậy thế nào là một con người tham lam 273