Càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan
Nguyên tác: Aging, the fulfilment or life and all my days, a personal life review
Tác giả: Henri J. M. Nouwen, Richard P. Johnson
Ký hiệu tác giả: NO-H
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013582
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013583
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI 7
Lời tựa 9
Dẫn nhập 11
Chương I: Những năm huấn luyện tuổi thơ ấu: Từ khi mới sinh ra cho đến 10 tuổi 31
Chương II: Những năm náo động tuổi thiếu niên từ 11 tuổi thiếu niên từ 11 tuổi đến 20 tuổi 41
Chương III: Đang trở nên một người trưởng thành tuổi thanh niên: Từ 21 tuổi đến 30 tuổi 51
Chương IV: Tuổi lập thân: Từ 31 tuổi đến 40 tuổi 61
Chương V: Tuổi trung niên từ 41 tuổi đến 50 tuổi 71
Chương VI: Xây dựng một nền móng mới từ 51 tuổi đến 60 tuổi 82
Chương VII: Khám phá một đường hướng mới từ 61 tuổi đến 70 tuổi 92
Chương VIII: Phát triển một viễn cảnh mới từ 71 tuổi đến 80 tuổi 103
Chương IX: Những năm diệu kỳ từ 81 tuổi trở lên 114
PHẦN II: NHẬN XÉT VỀ CUỐN SÁCH "CÀNG THÊM TUỔI, CÀNG THÊM KHÔN NGOAN" CỦA TẠP CHÍ "NEW LIFE" 119
Dẫn nhập: Chiếc bánh xe ngựa 120
Chương I: Tuổi già 126
1. Dẫn nhập 126
2. Quá trình lão hóa như một con đường dẫn đến bóng tối 127
a. Tình trạng bị cách ly 131
b. Cảnh cô đơn 136
c. Việc đánh mất chính mình 138
3. Quá trình lão hóa như một con đường dẫn đến ánh sáng 142
a. Niềm hy vọng 151
b. Sự hài hước 154
c. Viễn tượng 157
4. Kết luận 161
Chương II: Việc chăm sóc người già 163
1. Dẫn nhập 163
2. Việc chăm sóc người già như một con đường dẫn đến bản thân 166
a. Nghèo khó 171
b. Lòng trắc ẩn 174
3. Việc chăm sóc người già như một con đường đến với tha nhân 177
4. Kết luận 185
Lời bạt 187