Tân phúc âm hóa với Đức Thánh Cha Phanxicô
Tác giả: TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007177
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007654
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013063
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: NHỮNG DẤU CHỈ THỜI ĐẠI 7
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH GIÁO HỘI 8
1. Hai phát biểu quan trọng 8
2. Tình hình giáo hội hiện tại 21
3. Tìm người đáp ứng yêu cầu 26
4. Chúng ta 28
II. KHÁI QUÁT XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 30
1. Khuynh hướng tự do 30
2. Khuynh hướng cá nhân 37
3. Khuynh hướng hưởng thụ 40
4. Khuynh hướng thực dụng 44
5. Khuynh hướng tương đối 49
PHẦN II: NHIỆT HUYẾT MỚI 57
III. NHẬN BIẾT MÌNH TỖI LỖI 59
1. Đức Thánh Cha và Thánh Mathêu 61
IV. KHÁM PHÁ ƠN GỌI 75
PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP MỚI 93
V. NGƯỜI XÂY NHỊP CẦU 95
1. Chúa Giêsu người đầu tiên bắc cầu 96
2. Đức Thánh Cha - người xây cầu 100
3. Chúng ta 126
VI. RA KHỎI CHÍNH MÌNH 128
1. Chúa Giêsu ra khỏi chính mình 130
2. Đức Thánh Cha Phanxicô 133
3. Chúng ta thì sao 149
PHẦN IV: DIỄN TẢ MỚI 151
7. PHÚC ÂM CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 152
1. Thiên Chúa giầu lòng thương xót 152
2. Đức Thánh Cha Phanxicô 157
3. Kết quả 174
4. Chúng ta 176
8. MẸ MARIA TIẾNG NÓI DỊU DÀNG THƯƠNG XÓT 178
1. Đức Mẹ và việc rao giảng Tin Mừng 178
2. Fatima, Mẹ của lòng thương xót 181
3. Các Đức Giáo hoàng với Fatima 187
4. Đức Mẹ và việc Tân Phúc âm hóa 195
PHỤ LỤC: TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 201
I. VÀI GIA ĐÌNH TRONG THÁNH KINH 202
1. Gia đình thất bại 202
2. Gia đình thành công 210
II. CHIÊM NGẮM GIA ĐÌNH BA NGÔI 218
1. Ba Ngôi dưới thế 218
2. Ba Ngôi trên trời 224
Kết luận 227