Những điều trường lớp không thể dạy
Phụ đề: Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Tác giả: Lm. Tađêô Nguyễn Văn Yên, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-Y
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009853
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009897
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
1. Vào trại 11
2. Khám phá 17
3. Cái nhìn khác về Châu Phi 21
4. Quê hương 24
5. Hạt giống trên cánh đồng 31
6. Giá trị của sự sống 41
7. Nỗi đau bạo lực 51
8. Những cuộc đời đốt cháy 60
9. Văn hóa 67
10. Vùng đất bụi mù trời 78
11. Tĩnh lặng 86
12. Tị nạn 94
13. Học hành 105
14. Sa mạc 114
15. Bên lề Kakuma: Đi một ngày đàng học một sàng khôn 122
16. Chia tay 129
17. Tản mạn cuối 138
18. Chia tay con nít 141
19. Cuối năm làm thịt heo đất 145
20. Giáng sinh trên núi 149