La formation de l'homme nouveau
Tác giả: Docteur L. Trénel
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011572
Nhà xuất bản: Editions Dangles
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 19
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích