Tân phúc âm hóa thời gian trong cuộc sống
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008101
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008102
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG  I: Khái niệm về thời gian 7
1. Định nghĩa thời gian 7
2. Đơn vị đo lường 7
2.1. Có hai hình thức 7
2.2. Giờ GMT và giờ UTC 8
2.3. Công thức tính giờ theo giờ GIỜ GMT 9
3. Phân loại thời gian 11
3.1. Thời gian vật lý 11
3.2. Thời gian tâm lý 12
3.3. Thời gian sinh học 16
3.4. Thời gian dưới mắt nhà triết học 16
3.5. Thời gian dưới con mắt các nhà khoa học 21
3.6. Thời gian với tôn giáo 28
CHƯƠNG II: Giá trị của thời gian trong cuộc sống  
1. Giá trị của thời gian 33
1.1. Khái niệm về thời gian vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan 33
1.2. Giá trị của thời gian dựa vào sự thay đổi của vạn hữu 34
1.3. Thời gian là môi trường để vạn hữu thay đổi, và sự thay đổi của vạn hữu làm cho thời gian có ý nghĩa hơn 36
2. Tiền không mua được thời gian 36
2.1. Bao nhiêu tiền cũng không mua nổi một ngày 36
2.2. Tiền không mua được thời gian 37
3. Quỹ thời gian thì có hạn nên thời gian thật quý giá 39
4. Những lợi ích cùa việc sống giây phút hiện tại 43
5. Phải biết tận hưởng cuộc sống ngay trong cuộc sống hiện tại 50
6. Tác hại của việc sống với quá khứ 55
6.1. Thế nào là sống với quá khứ 55
6.2. Tác hại của việc sống với quá khứ 56
6.3. Ba loại người thường là nạn nhân của việc sống với quá khứ 57
7. Chân nhận giá trị của thời gian trong cuộc sống 59
7.1. Quá khứ cho ta một bài học 59
7.2. Phương cách phá vỡ những thói quen cũ luôn phủ nhận và chống đối phút giây hiện tại 61
7.3. Chân nhận giá trị của thời gian trong cuộc sống 64
7.4. Hôm nay ta sẽ làm tăng giá trị của ta lên gấp trăm lần 68
CHƯƠNG III: Quản lý thời gian trong cuộc sống  
1.  Tầm quan trọng của thời gian 73
2. Nhận định công việc: Sử dụng quy tắc 80/20 đế nhận ra quyết định 76
3. Phương pháp quản lý thời gian 82
4. Làm thế nào để tiết kiệm được khối thời gian 90
5. Ta sẽ hành động ngay bây giờ 97
CHƯƠNG IV: Thời gian và đời sống tâm linh  
1. Đời người như bức tranh sơn thủy 101
2. Quan tọng của cuộc đời không phải là sống được bao lâu nhưng là những gì để lại trong cuộc sống 103
3. Điều quan trọng không phải là sống được bao lâu nhưng là những gì để lại trong cuộc sống 106
4. Điều quan trọng không phải là sống được bao lâu nhưng là những gì để lại trong cuộc sống 107
5. Chính vì vậy sống làm sao cho ra một con người quả thật là khó biết mầy nên phải cậy nhờ đến tín ngưỡng 111
6. Cuộc đời như một cuộc chạy đua Marathon 116
CHƯƠNG V: Quan niệm về thời gian trong Phật Giáo  
1. Quan niệm tổng quát về thời gian trong Phật Giáo 119
2. Một số ý niệm đặc thù về thời gian trong Phật Giáo 120
3. Ý niệm về thời gian ảnh hưởng đến ý nghĩa cuộc sống 142
CHƯƠNG VI: Thời gian trong Thánh Kinh  
1. Dẫn nhập 153
2. Cựu ước 156
2.1. Thời gian vũ trụ 157
2.2.Thời gian lịch sử 159
2.3. Tận điểm của thời gian 162
3. Tân ước 165
3.1. Đức Giêsu và thời gian 165
3.2. Thời gian của Giáo hội 167
3.3. Sự hoàn tất của các thế kỷ 169
CHƯƠNG VII: Thời gian với Kitô giáo  
1. Thời gian đối với các Kitô hữu 173
2. Chiều sâu của hiện tại chính là sự hiện diện 175
3. Cuộc sống chính là hiện tại 184
4. Chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa của thế giới tâm linh 189
5. Nhìn ra Thiên Chúa nơi thời gian 194
6. Thời gian của lý trí và thời gian của con tim 199
CHƯƠNG VIII: Thời gian ân sủng, thời gian hiệp thông với thánh ý Thiên Chúa, thời gian hiệp thông vĩnh cửu  
1. Sống giây phút hiện tại 203
2. Con đường nên thánh là yêu mến Chúa trong tha nhân và hiện tại 207
3. Đức Giê su luôn tuân hành thánh ý Chúa Cha 211
4. Thánh Phêrô với việc vâng theo ý Chúa 214
5. Còn chúng ta, chúng ta tuân hành ý Chúa như thế nào? 216
6. Một số nguyên tắc để nhận ra thánh ý Chúa 223
7. Thực hành việc tuân theo ý Chúa 226
CHƯƠNG IX: Thời gian và vĩnh cửu, vĩnh cửu là sự tròn đầy của hiện tại  
1. Thời gian với con người 231
2. Thời gian với Thiên Chúa 232
3. Thời gian với Kitô giáo 233
4. Vĩnh cửu và sự tròn đầy của hiện tại 239