La join de connnaitre
Tác giả: Pierre Termier
Ký hiệu tác giả: TE-P
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011536
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011748
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích