Độc thân một con đường sống
Phụ đề: Bóng tối và áng sáng
Nguyên tác: Le ceslibat, chemin de vie ombres et lumières
Tác giả: André Barral , Baron
Ký hiệu tác giả: BA-A
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001091
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích