La justice dans le monde synode des Eveques: Vue d'ensemble
Tác giả: Philip Land, S.J
Ký hiệu tác giả: LA-P
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016476
Nhà xuất bản: Commission Pontificale Justice et Paix
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 21
Số trang: 78
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích