Kinh Thánh Cựu ước
Phụ đề: Các sách Ngũ thư, các sách Sử và Truyện (Diễn ca bình dân)
Tác giả: Lm. Antôn Lê Quang Trình
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006536
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 1365
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích